pondělí 21. září 2015

Individuální jazykové kurzy – jazyková škola „Domluvte se“

Cílem individuálního jazykového kurzu je maximálně využít čas, který můžete studiu jazyků věnovat. Kurzy jsou dynamicky přizpůsobeny vašim jazykovým i časovým potřebám. Určete si čas, zvolte si místo výuky a poté se již můžete věnovat příjemně laděným výukovým lekcím. Výukové lekce vedou pouze vybraní lektoři, kteří mají odborné jazykové vzdělání, pedagogické zkušenosti a s jazykovou školou spolupracují dlouhodobě. Rozdíl v efektivnosti mezi skupinovými a individuálními kurzy může být relativně malý, nebo také zcela zásadní. Rozhodující je, nakolik je lektor schopen přizpůsobit individuální výuku na míru potřebám klienta. Jazyková škola Domluvte se si za léta praxe vyvinula vlastní výukovou metodu. Metoda výuky individuálního jazykového kurzu je sestavena na základě individuálního studijního plánu, který je sestaven již během první lekce a její obsah je možné dle požadavků a potřeb měnit. Kurzy jsou tedy zcela individuální a přizpůsobeny na míru klienta. Individuální jazykové kurzy Vám zajistí studijní úspěchy, ušetří sílu vynaloženou na studium, čas s dojížděním i Vaše finance. Výuku můžete nezávazně vyzkoušet na bezplatné ukázkové hodině.
Váš pokrok je pravidelně zjišťován opakovacími testy.

Jazyková škola Domluvte se nabízí individuální výuku angličtiny, němčiny, italštiny, francouzštiny, čínštiny a španělštiny. Kurzy jsou poskytovány nejen v Praze, ale i Brně, Ostravě a dalších městech.

Ceny individuálních jazykových kurzů od jazykové školy Domluvte se (21.9.2015)

  • Kurz 10 x 60 minut 3 650 Kč
  • Kurz 20 x 60 minut 6 600 Kč
  • Kurz s rodilým mluvčím 700 Kč / 60 minut
Ceny jsou konečné.


čtvrtek 8. ledna 2015

Audiovizuální technika jako nezbytný pomocník při školení, výuce a kurzech

Audiovizuální technika jako nezbytný pomocník při školení, výuce a kurzech

Školení, výcvikové kurzy a výuku si dnes málokdo dokáže představit bez pomocníka jménem audiovizuální technika. Od začátku jejího používání se všechny tyto akce podstatně zkvalitnily. Namísto školitele přednášejícího pouze text nám audiovizuální technika umožňuje získat si větší pozornost posluchačů, používat obrázky, prezentace a názorné ukázky k právě přednášenému tématu. Již v učení Jana Amose Komenského se objevuje informace, že názornost je při procesu učení a vstřebávání nových informací velmi důležitá. Audiovizuální technika je na trhu k dispozici v širokém spektru. V článku vám také doporučíme konkrétní společnost, která nabízí jak prodej, tak i pronájem a servis audiovizuální techniky.


Základem je projektor, promítací stěna a notebook

Pokud chcete, aby vaše přednáška byla kvalitní, na vysoké úrovni a vyvolala v posluchačích zájem, je nutno si ji předem řádně zpracovat v interaktivní podobě. Základem je kvalitní notebook s programy Microsoft Office, v nichž máte možnost vytvořit ty nejlepší prezentace. Nedílnou součástí vybavení pro prezentaci je kvalitní projektor s vysokým rozlišením a projekční tabule. Po propojení těchto komponentů vznikne ideální prostředí pro vaše školení či prezentaci produktů a služeb.

Další důležitou věcí je ozvučení

Při školení či prezentaci hraje velkou roli také kvalitní ozvučení, především ve větších prostorách. Ve velké místnosti se jen velmi těžko obejdete bez mikrofonu. Jako nejideálnější řešení se zde nabízí bezdrátový mikrofon, který má pro přednášejícího řadu výhod. Ten si můžete pořídit anebo zapůjčit. Zapůjčit se dá samostatně, ale i v sadě s dalšími komponenty, kterých se ozvučení týká. Jako příklad můžeme uvést celý systém složený z reprobeden a mixážního pultu.


Vyplatí se vsadit na profesionály

Pokud chcete mít školení či prezentaci na opravdu vysoké úrovni, neváhejte kontaktovat profesionály. Nákup, zapůjčení či servis audiovizuální techniky byste měli řešit pouze s profesionální společností, která se touto problematikou zabývá a má s ní dlouholeté zkušenosti. Pokud nepotřebujete tuto techniku pravidelně, nejlepší možností pro vás bude zapůjčení. Velký výběr najdete u profesionální společnosti C-mont s.r.o., která se na trhu objevila již v roce 2004. V nabídce této společnosti najdete například i řečnický pult, menší pódium a spoustu dalších komponentů. Veškerý sortiment této společnosti si můžete jak zapůjčit, tak i zakoupit. Kompletní nabídku naleznete přímo v e-shopu společnosti C-mont s.r.o.pátek 5. prosince 2014

Velká šance – nedostatek žadatelů o stipendium na prestižních školách

Velká šance – nedostatek žadatelů o stipendium na prestižních školách

Studium v zahraničí je náročné z mnoha pohledů, obzvláště pak finančně, hlavně kvůli vysokému školnému. Existuje však možnost, jak za studiem vyjet, i když na to finanční prostředky nemáte. Touto možností je Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových.

Fond založili v roce 2011 manželé Krskovy a jeho prostřednictvím poskytují žadatelům stipendium, až do výše jednoho miliónu korun, na školné pro první rok studia na prestižní zahraniční univerzitě. „Chtěli jsme dělat něco, co by pomohlo vzdělanosti a úspěchu mladé generace v České republice. Platit stipendia na nejlepší školy napadlo manželku,“ říká o fondu Tomáš Krsek. Zkusit požádat o takovouto podporu se rozhodně vyplatí, jak ostatně potvrzuje všech 13 úspěšných žadatelů.


Málo žadatelů o stipendium až do výše 1 000 000 korun!

Šance na stipendium se zvyšuje nepřímo úměrně tomu, jak moc málo je žadatelů. „Máme nedostatek žadatelů, rádi bychom jejich řady významně rozšířili,“ prozradil Tomáš Krsek. Studenti nežádají o stipendium ve výši až jednoho milionu korun – zdá se vám to zvláštní? Určitě to zvláštní je… Ale naznačuje to pouze neinformovanost studentů, co se týče studia v zahraničí.

Spousta studentů o stipendium nežádá z jednoho důvodu, pokládají si totiž otázku: „Dobře, fond mi zaplatí školné na jeden rok, ale co ostatní náklady? Co další semestry?“ Jenže dle zkušeností p. Krska se nemají čeho bát. „Některé obory jsou jednoleté, u těch dvouletých jsou studenti schopni si většinou zajistit financování pro druhý rok sami. Například pracují pro univerzitu nebo získají prospěchové stipendium či jiné příspěvky od školy. Dle našich zkušeností zatím žádný z našich stipendistů nemusel školu pro nedostatek prostředků opustit,“ uklidňuje případné uchazeče.

Stipendium lze získat na nejprestižnějších univerzitách světa, jejich přesný seznam je k nahlédnutí na webových stránkách fondu. Nemusíte se ale bát, v seznamu najdete skoro všechny ústavy z žebříčků nejlepších škol světa, snad kromě několika z čistě amerického žebříčku, který sestavil magazín Forbes.


Nejdříve přijetí – pak teprve peníze

Ani v případě nenalezení vysněné instituce v seznamu však nemusíte ztrácet naději. „Myšlenka našeho programu je podporovat studium na těch nejlepších světových školách. Pokud si uchazeč vybral jinou školu, která však patří ke světové elitě, ať se nám určitě ozve,“ dodává k seznamu Tomáš Krsek. Ovšem není možné pomýšlet na finance dřív, než jste oficiálně na univerzitu přijati. Pokud máte jasnou představu o činnosti na univerzitě, např. jaký výzkum je pro vás „jako dělaný“, můžete se samozřejmě předem zeptat, zda by byla možná podpora i na škole, která není na seznamu.

V případě, že vám žádost o stipendium bude odsouhlasena, dostanete jedinečnou příležitost nastartovat budoucí kariéru, a to naprosto bez závazků. „Stipendisté se zavazují pouze k tomu, že pro nadaci vystoupí v rámci dvou přednášek s cílem zpopularizovat naše stipendia na školách,“ říká Krsek.

Tomáš Krsek zásadně odmítá zdánlivou souvislost se společností Škoda Transportation, kterou Tomáš Krsek spoluvlastní a vede. „Nadace je naše soukromá aktivita, se Škodou Transportation nijak nesouvisí,“ říká.

Dva ze třinácti studentů, kteří úspěšně prošli stipendijním programem, se však následně v plzeňské firmě usadili. Jedním z nich je Jan Černý, druhým pak Pavel Hayt. „Velmi mě jejich volba těší, ale zcela jistě to není cesta, kterou by museli stipendisté absolvovat. Například Honza se pro práci ve Škoda Transporation rozhodl sám, mimo jiné i proto, že jej lákala práce pro českou společnost,“ uzavírá téma Tomáš Krsek.

pondělí 6. října 2014

Firemní jazykové kurzy jsou prospěšné oběma stranám

Firemní jazykové kurzy jsou prospěšné oběma stranám


Pokud přemýšlíte nad investicí, která by co nejlépe zhodnotila Vaši firmu a zároveň byla prospěšná i zaměstnancům, tak právě pro Vás jsou firemní jazykové kurzy. Fir​emní jazykové kurzy splňují všechny Vaše představy. Firmě se tím otevřou nové možnosti zahraničního obchodování na profesionální úrovni a zaměstnancům nejen, že zvednete kvalifikaci, ale zábavnou formou podpoříte i vzájemné vztahy a spolupráci na pracovišti.Firemní jazykové kurzy udržují zaměstnance v jazykové kondici


Známe to všichni, přestože např. angličtinu a němčinu máme uvedenou v životopise na špičkové úrovni, čím méně tyto jazyky používáme, tím rychleji zapomínáme slovíčka a tím pádem i získáváme nejistotu v cizojazyčné komunikaci. Firemní jazykové kurzy tomu snadno zabrání. I když nejsou někdy povinné, zaměstnanci se jich velmi rádi zúčastňují.  Nemusejí nikam chodit, protože firemní kurz přijde za nimi, a navíc představuje příjemné zpestření pracovní doby.

Efektivní podpora spolupráce a přátelských vztahů


Mimo zvyšování jazykových dovedností firemní jazykové kurzy podporují také vztahy a efektivitu spolupráce ve skupině. Záleží na velikosti skupinek, do kterých se zaměstnanci rozdělují, ale tím, že jsou ve zcela jiných pozicích, než je tomu v běžném pracovním procesu, mají příležitost lépe se poznat, což výrazně přispívá k přátelské atmosféře, která se přenáší hlavně do vnějších vztahů s ostatními zákazníky. Vždyť do příjemného prostředí se každý rád vrací.

Firemní jazykové kurzy tak s sebou nesou samá pozitiva. Firma tím získává zákazníky, nevšední přátelské vztahy, ale také možnost srovnání a inspirace v daném oboru s postupy v zahraničí. Naproti tomu zaměstnanci tak mají jedinečnou příležitost v pracovní době získat opravdu kvalitní jazykové znalosti v oboru, které Vám mohou pomoci k lepšímu platovému ohodnocení, ale také k nečekaným kontaktům.

Máte-li v plánu sjednat si firemní jazykový kurz, rozhodně doporučuji jazykovou školu "Domluvte se", která nabízí kurzy přesně na míru Vašim a firemním potřebám.středa 3. září 2014

Kurzy CTYOnline pro nadané středoškoláky

Kurzy CTYOnline pro nadané středoškoláky


Diky pochopení a podpoře českého ministra školství a tělovýchovy, pana Marcela Chládka, a slovenské nadace LEAF, pokračují letos již pátým rokem kurzy CTYOnline ve spolupráci se CTY Johns Hopkins University, USA. Kurzy CTYOnline jsou určeny pro nadané středoškoláky ve věku 13 – 19 let, kteří mají zájem na sobě tvrdě pracovat a co nejlépe se připravit na univerzitní studium.

Termín registrace: 1. – 13. září 2014

Kurzy CTYOnline nabízí nadaným studentům intenzivní studium matematiky, fyziky, chemie, biologie, programování, a více než 100 dalších kurzů v průběhu školního roku. Výuka probíhá v angličtině. CTY spojuje nejlepší výukové zdroje jako jsou multimédia, interaktivní tabule, webové učebny, texty, průvodce pro studium, CD.

V rámci kurzů CTYOnline studenti absolvují intenzivní výuku zvoleného předmětu. Každý student spolupracuje se CTY lektorem, který jej kurzem provádí, poskytuje zpětnou vazbu, podporu a hodnocení. Studenti měří své schopnosti a znalosti se svými vrstevníky z celého světa a vedou si skvěle. Je to pro ně transformativní zkušenost, bezprecedentní v českém školství.

Do CTYOnline je zapojeno 30 středních škol v České a Slovenské republice a absolvovalo jej již více než 600 studentů s vynikajícími výsledky. Čím vstřícnější je vedení školy ke kurzům CTYOnline, tím vyšší je zájem studentů a jejich úspěšnost a to nejen pro studenty, kteří v programu studují, ale nepřímo i pro spolužáky a pedagogy.

Nejpopulárnější jsou roční AP (Advanced Placement) kurzy zahrnující látku a zkoušky z odborných předmětů v rozsahu 3 – 4 let klasického českého gymnázia. Studenti připravují laboratorní práce, eseje a plní další úkoly dle pokynů lektora, skládají testy a závěrečné zkoušky. Kurzy AP studentům během cca 7 měsíců dají skvělou průpravu v daném předmětu ve všech souvislostech, skvěle je připraví k univerzitnímu studiu.

The American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS) se soustřeďuje na výchovu osobností, které budou rozhodujícím faktorem konkurenceschopnosti a životní úrovně České a Slovenské republiky. Fond je nástupcem the American Fund for Czechoslovak Refugees založeného v roce 1948, ktery pomohl tisícům Čechů a Slováků utéci před komunismem a usadit se ve Spojených státech.

LEA​F přispívá k rozvoji mladých lidí s potenciálem vyrůst v osobnosti, které budou v sobě spojovat charakter, excelenci v oboru, podnikavost, leadership a občanskou angažovanost bez ohledu na sociálně – ekonomické prostředí, ze kterého vycházejí.


pondělí 1. září 2014

Jazykové kurzy na jazykové škole „Domluvte se“

Jazykové kurzy na jazykové škole „Domluvte se“


O jazykové škole „Domluvte se“ jsem se dozvěděl od známého, který mi ji doporučil. Můj první dojem byl takový, že jsem byl velmi mile překvapen rozmanitou nabídkou kurzů koncipovaných k uspokojení i těch nejnáročnějších zákazníků.

S průběhem výuky, osobním přístupem lektorů a také s možností flexibilního plánování výuky jsem byl jako pracující člověk nadmíru spokojen. Pokud tedy hledáte kurz v odpovídající kvalitě za odpovídající cenu, kurz, který Vás připraví na to, co skutečně potřebujete a ne jen výuku spočívající v neustálém opakování slovíček a vyplňování jednotlivých cvičení z učebnice, pak určitě navštivte jazykovou školuDomluvte se.   

Bezplatná ukázková hodina kurzu


 Kvalitní jazyková škola společně se správným kurzem byla pro mne základním kritériem při výběru. Nechtěl jsem se tedy okamžitě přihlásit do nějaké jazykové školy, aniž bych měl tato kritéria předem osobně prověřená. Proto mi přišla nabídka první bezplatné ukázkové hodiny velmi vhod. Tato hodina mě přesvědčila a já se rozhodl pro tuto jazykovou školu.

Individuální přístup při výběru toho správného kurzu


Mým cílem bylo získat přípravu ke složení mezinárodní jazykové zkoušky. Přesto všechno jsem si však zpočátku nebyl jistý, který kurz by pro mě byl nejvhodnější. Musím přiznat, že vlastní jazyková úroveň a především jazykové slabiny člověka se hodnotí velmi těžko a při špatné volbě můžou způsobit nemalé potíže. V té chvíli jsem velmi ocenil přístup této jazykové školy a jejích lektorů, kteří mi poradili při výběru správného kurzu.

Kurzy na míru


Také mě zaujala nabídka jazykových kurzů zaměřených na jednotlivé obory, což považuji za velmi perspektivní a přínosné, zvlášť pro lidi pracující v těchto oborech, kteří danou problematiku potřebují ovládat také v cizím jazyce. S tím jsem se zatím u jiných jazykových škol nesetkal.  Nezbývá, než říci - Kurzy na míru.pondělí 28. července 2014

Praha hostí prestižní kurz pro studenty

Praha hostí prestižní kurz pro studenty žurnalistiky ze 14 zemí světa


V pražské Gröbeho vile bude v neděli (10. srpna 2014) zahájen BRIDGE Program, prestižní mezinárodní kurz urč​ený studentům žurnalistiky ze 14 zemí světa. Pro 24 účastníků z Belgie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, České republiky, Jordánska, Kosova, Maroka, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Tuniska, Turecka, Ukrajiny a USA připravily neziskové organizace Prague Freedom Foundation, Zaostřeno o.p.s a Columbia Global Centers Turkey čtrnáctidenní sérii workshopů, seminářů, kulatých stolů a praktických cvičení, jejichž cílem je zprostředkovat diskuzi mezi studenty ze zemí s rozdílnou kulturní a novinářskou tradicí. Účastníci se v průběhu kurzu seznámí s moderními nástroji a postupy současné žurnalistiky.„Kromě nových dovedností získají i cennou životní zkušenost, praxi a mezinárodní kontakty. Za velice důležité považujeme i samotný dialog ve smyslu vzájemného pochopení a setkání se studentů z kulturně i nábožensky rozličných zemí“, shrnuje přínos kurzu ředitelka Prague Freedom Foundation Veronika Rozmahelová. Obecným tématem letošního kurzu je svoboda tisku. „Studenti se jej ujali v různých kontextech od případových studií přes různé formy a typy cenzury až po zamyšlení se nad vlastnickými vztahy v médiích.“, komentuje leitmotiv Rozmahelová.

Během pražské části budou studentům přednášet zkušení lektoři a špičkoví novináři; mj. korespondenti agentur Reuters a BBC Micha​el Kahn a Rob Cameron, ředitel obchodního rozvoje Sourcefabric Sebastian Horn, mnoha cenami včetně Pulitzerovy ověnčená zástupkyně šéfredaktora investigativního deníku ProPublica Tracy Weber a její kolegyně Kim Barker a řada dalších.

„S reportéry z ProPublicy dlouhodobě spolupracujeme na kurzech investigativní žurnalistiky Achillova data. Jsme rádi, že přijali naše pozvání i na BRIDGE Program. Studenti si budou moci vyzkoušet nejnovější nástroje a metody používané v jednom z nejprestižnějších online zpravodajských serverů,“ komentuje přítomnost ProPublicy v Praze ředitel Zaostřeno Václav Pecha a dodává: „Z reakcí na jejich minulé workshopy od studentů víme, že kromě dovedností si odnášejí i pocit, že v době, kdy mnoho zavedených médií bojuje o přežití či přímo končí, vznikají nové úspěšné projekty.“.

Po týdnu stráveném v Praze se studenti přesunou na stejně dlouhou dobu do tureckého Istanbulu. Tam absolvují kurzy dalších renomovaných lektorů. Přednášet budou mj. Anya Schiffrin z Columbia University, Aslı Tunç z Istanbul Bilgi University, Andrew Finkel z New York Times a P24 a další. Účastníci budou během kurzu zpracovávat vlastní články, které budou nabídnuty k publikaci médiím vycházejícím jak v mateřském jazyce účastníka, tak i v angličtině. Kurz skončí 24. srpna 2014.

Do kurzu se přihlásilo celkem 492 zájemců z cílových zemí. Za Českou republiku byli vybráni tři studenti: Kateřina Sýsová, Veronika Tomanová a Jakub Hein.